2021-26 - CECH Opole

CECH OPOLE
Przejdź do treści

06.10.2021r.


Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków CechuW dniu 27 sierpnia 2021r. o godzinie 9.00 w Sali Kantora Izby Rzemieślniczej w Opolu odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo -  Wyborcze członków Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości. W Zgromadzeniu uczestniczyli członkowie oraz zaproszeni goście, ze względu na brak qworum walne zgromadzenie odbyło się w drugim terminie tj. 27 sierpnia 2021r. o godzinie 9.30.


Uroczystego otwarcia Walnego Zgromadzenia dokonał pan Jan Dambon – Starszy Cechu, witając serdecznie przybyłych na zebranie rzemieślników i zaproszonych gości.


Zgromadzenie rozpoczęło się od uczczenia zmarłych Członków Cechu, którzy w minionych 12 miesiącach opuścili nasze grono:


   1. Golomb Reinhard

   2. Sadło Hubert

   3. Mellen Zenona

   4. Szmigiel Grażyna
   5. Burzyński Wojciech
   6. Ziemba Jan
   7. Jośko Werner


Podczas Walnego Zgromadzenia zostali odznaczeni członkowie Cechu za przynależność oraz zasługi dla rzemiosła, odznaczenia wręczał Prezes Izby Rzemieślniczej w Opolu Pan Tadeusz Staruch oraz Starszy Cechu Pan Jan Dambon.


PLATYNOWY MEDAL IM. J. KILIŃSKIEGO ZA ZASŁUGI DLA RZEMIOSŁA:

   1. Tadeusz Charciarek


SREBRNY MEDAL IM. J. KILIŃSKIEGO ZA ZASŁUGI DLA RZEMIOSŁA:

   1. Hildegarda Waleczko

   2. Bernard Czok


HONOROWA ODZNAKA RZEMIOSŁA:

   1. Hubert Chudala

   2. Mariusz Dobkowski

   3. Dariusz Grzeszczuk
   4. Józef Kampa
   5. Henryk Kłysek
   6. Marek Malik
   7. Krystian ResselPorządek obrad:

 1. Otwarcie obrad: wybór przewodniczącego, zastępcy i sekretarza obrad

 2. Przyjęcie porządku obrad

 3. Przyjęcie regulaminu obrad

 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia

 5. Powołanie komisji:

 1. mandatowo- skrutacyjnej

 2. wyborczej

 3. uchwał i wniosków

 1. Sprawozdanie z działalności organów samorządowych Cechu za rok 2020

 1. Zarządu

 1. Komisji Rewizyjnej

 1. Sądu Cechowego

 1. Sprawozdanie Finansowe Cechu za rok 2020 i projekt planu finansowego na rok 2021

 2. Dyskusja nad pkt 6 i 7

 3. Podjęcie uchwał

 1. zatwierdzenia sprawozdań organów samorządowych

 2. zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2020 i udzielenie Zarządowi absolutorium

 3. zatwierdzenie wysokości składek członkowskich za 2021 oraz opłat za inne świadczenia

 4. zatwierdzenie planu finansowego na 2021 rok


W dniu tym wybrano również nowe władze Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości Związek Pracodawców na kadencję 2021r.- 2025r.


Starszym Cechu: został ponownie wybrany Pan Jan Dambon


Zarząd: Bernard Czok, Tadeusz Charciarek, Mariusz Dobkowski, Dariusz Grzeszczuk, Józef Kampa, Marek Malik.Na dzień 31 grudnia 2020 roku Cech nasz zrzeszał 395 zakładów rzemieślniczych. W Cechu naszym 267 zakładów to zakłady szkolące 870 uczniów.

Wszystkim obecnym dziękujemy za przybycie.