statut - CECH Opole

Przejdź do treści
STATUT CECHU

 1. Cech jako dobrowolny związek pracodawców jest samorządną, społeczno-zawodową i gospodarczą organizacją, zrzeszającą na zasadach dobrowolności rzemieślników i inne osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą oraz osoby prawne.
 2. Cech posiada osobowość prawną.
 3. Cech działa na podstawie ustawy o rzemiośle, ustawy o działalności gospodarczej, ustawy o organizacjach pracodawców oraz statutu.
 4. Podstawowym zadaniem Cechu jest ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych w nim członków wobec organów władzy i administracji państwowej, organów samorządu terytorialnego i związków zawodowych pracowników oraz utrwalenie więzi środowiskowych i postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodu.
 5. Cech prowadzi działalność na terenie województwa opolskiego.
 6. Członkowie Cechu są zrzeszeni w pięciu sekcjach branżowych:
 • Fryzjersko-kosmetycznej
 • Motoryzacyjnej
 • Spożywczej
 • Budowlanej
 • Różnej

ZARZĄD CECHU

CECHMISTRZ
Jan Dambon
I PODSTARSZY
Jan Ziemba
II PODSTARSZY
Marek Tenczyński
SEKRETARZ
Dariusz Grzeszczuk
SKARBNIK
Marek Malik
CZŁONKOWIE:
Tadeusz Charciarek
Jan Gebauer
Mariusz Dobkowski
Krystian Ressel

KOMISJA REWIZYJNA

PRZEWODNICZĄCY
Franciszek Furgol
Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO
Małgorzata Koniarska
CZŁONEK
Jerzy Fila
ZASTĘPCY CZŁONKÓW
Bernadeta Kaźmierczak
Helena Saładziak


SĄD CECHOWY

PRZEWODNICZĄCY
JERZY FILA
I Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO
JAN JĘDROCHA
II Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO
MAŁGORZATA NOWAKOWSKA
CZŁONKOWIE:
KRYSTIAN RESSEK
HELENA SAŁADZIAK
MICHAŁ TOMECHNA
LEOKADIA ŚWIDERSKA-TREBEL
ZASTĘPCY:
KRZYSZTOF WOCKO
PAWEŁ ZDZUJ
JAN ZIĘBA

Wróć do spisu treści