statut - CECH Opole

Przejdź do treści
STATUT CECHU


  1. Cech jako dobrowolny związek pracodawców jest samorządną, społeczno-zawodową i

       gospodarczą  organizacją, zrzeszającą na zasadach dobrowolności rzemieślników i inne

       osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą oraz osoby prawne.

  2. Cech posiada osobowość prawną.

  3. Cech działa na podstawie ustawy o rzemiośle, ustawy o działalności gospodarczej, ustawy

      o organizacjach pracodawców oraz statutu.

  4. Podstawowym zadaniem Cechu jest ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych

      w nim członków wobec organów władzy i administracji państwowej, organów

      samorządu  terytorialnego i związków zawodowych pracowników oraz utrwalenie

      więzi środowiskowych i postaw zgodnych z zasadami etyki i godności  zawodu.

  5. Cech prowadzi działalność na terenie województwa opolskiego.

  6. Członkowie Cechu są zrzeszeni w pięciu sekcjach branżowych:


  • Fryzjersko-kosmetycznej
  • Motoryzacyjnej
  • Spożywczej
  • Budowlanej
  • Różnej

ZARZĄD CECHU

CECHMISTRZ
Jan Dambon
I PODSTARSZY
Mariusz Dobkowski
II PODSTARSZY
Marek Malik
SEKRETARZ
Dariusz Grzeszczuk

CZŁONKOWIE
Tadeusz Charciarek
Józef Kampa
Bernard Czok

KOMISJA REWIZYJNA

PRZEWODNICZĄCY
Leokadia Świderska-Trebel
Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO
Paweł Zdzuj
CZŁONEK
Jadwiga Pęcherz
ZASTĘPCY CZŁONKÓW
Rafał Chlipała
Zygmunt Lipok


SĄD CECHOWY

PRZEWODNICZĄCY
Marek Tenczyński
CZŁONKOWIE
Małgorzata Nowakowska
Michał Tomechna
ZASTĘPCY
Jerzy Fila
Jan JędrochaWróć do spisu treści