CECH Opole

Przejdź do treści

O Cechu
----------------------------------------------------------------------------------------------------------


1. Cech jako dobrowolny związek pracodawców jest samorządną, społeczno-zawodową i gospodarczą organizacją, zrzeszającą na zasadach dobrowolności rzemieślników i inne osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą oraz osoby prawne.

2. Cech posiada osobowość prawną.

3. Cech działa na podstawie ustawy o rzemiośle, ustawy o działalności gospodarczej, ustawy o organizacjach pracodawców oraz statutu.

4. Podstawowym zadaniem Cechu jest ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych w nim członków wobec organów władzy i administracji państwowej, organów samorządu terytorialnego i związków zawodowych pracowników oraz utrwalenie więzi środowiskowych i postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodu.

5. Cech prowadzi działalność na terenie województwa
opolskiego.

6. Członkowie Cechu są zrzeszeni w pięciu sekcjach branżowych:
a. Fryzjersko-kosmetycznej
b. Motoryzacyjnej
c. Spożywczej
d. Budowlanej
e. Różnej

Aktualizacja: 16.05.2019
Wróć do spisu treści