2022-9 - CECH Opole

CECH OPOLE
Przejdź do treści

01.09.2022r.


Wysokość wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych


okres obowiązywania: 


od  1.09.2022 do  30.11.2022

Wynagrodzenie młodocianych


Młodocianemu w okresie nauki zawodu oraz przyuczenia do wykonywania określonej pracy przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS.

Przeciętne wynagrodzenie w II kwartale 2022 r. wyniosło - 6.156,25 zł (Mon. Pol. z 2022 r. poz. 764).

 

Okres


1.09.2022 r. - 30.11.2022 r.


I rok nauki - nie mniej niż 5% ww. wynagrodzenia

307,81 zł

II rok nauki - nie mniej niż 6% ww. wynagrodzenia

369,38 zł

III rok nauki - nie mniej niż 7% ww. wynagrodzenia

430,94 zł

przyuczenie do wykonywania określonej pracy - nie mniej niż 4% ww. wynagrodzenia

246,25 złPodstawa prawna: § 19 i 20 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2018 r. poz. 2010 ze zm.).


Składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych wynagradzanych według minimalnych stawekPodstawa wymiaru składki

Rodzaj ubezpieczenia

Sposób finansowania


płatnik


ubezpieczony


307,81 zł
(I rok nauki)

emerytalne

30,04 zł

30,04 zł

rentowe

20,01 zł

4,62 zł

chorobowe

-

7,54 zł

wypadkowex*)-369,38 zł
(II rok nauki)

emerytalne

36,05 zł

36,05 zł

rentowe

24,01 zł

5,54 zł

chorobowe

-

9,05 zł

wypadkowex*)-430,94 zł
(III rok nauki)

emerytalne

42,06 zł

42,06 zł

rentowe

28,01 zł

6,46 zł

chorobowe

-

10,56 zł

wypadkowex*)-246,25 zł
(przyuczenie do wykonywania określonej pracy)

emerytalne

24,03 zł

24,03 zł

rentowe

16,01 zł

3,69 zł

chorobowe

-

6,03 zł

wypadkowe

x*)

-


Uwaga:
*
) Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe ustalana jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 740). Wysokości stóp procentowych składki wypadkowej.Cookie Policy | Copyright © 2019 www.studioglowa.pl
Wróć do spisu treści