2022-7 - CECH Opole

CECH OPOLE
Przejdź do treści

18.10.2020r.


Wynagrodzenie młodocianych od 1.06.2022 do 31.08.2022


okres obowiązywania:  

od  1.06.2022 do  31.08.2022

Wynagrodzenie młodocianych

Młodocianemu w okresie nauki zawodu oraz przyuczenia do wykonywania określonej pracy przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS.

Przeciętne wynagrodzenie w I kwartale 2022 r. wyniosło - 6.235,22 zł.

 

Okres

1.06.2022 r. - 31.08.2022 r.


I rok nauki - nie mniej niż 5% ww. wynagrodzenia

311,76 zł

II rok nauki - nie mniej niż 6% ww. wynagrodzenia

374,11 zł

III rok nauki - nie mniej niż 7% ww. wynagrodzenia

436,47 zł

przyuczenie do wykonywania określonej pracy - nie mniej niż 4% ww. wynagrodzenia

249,41 złPodstawa prawna: § 19 i 20 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2018 r. poz. 2010 ze zm.).


Składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych wynagradzanych według minimalnych stawek


Podstawa wymiaru składki

Rodzaj ubezpieczenia

Sposób finansowaniapłatnik


ubezpieczony311,76 zł
(I rok nauki)


emerytalne


30,43 zł


30,43 zł

rentowe

20,26 zł

4,68 zł

chorobowe

-

7,64 zł

wypadkowe

x*)

-374,11 zł
(II rok nauki)


emerytalne


36,51 zł


36,51 zł

rentowe

24,32 zł

5,61 zł

chorobowe

-

9,17 zł

wypadkowe

x*)

-436,47 zł
(III rok nauki)


emerytalne


42,60 zł


42,60 zł

rentowe

28,37 zł

6,55 zł

chorobowe

-

10,69 zł

wypadkowe

x*)

-249,41 zł
(przyuczenie do wykonywania określonej pracy)


emerytalne


24,34 zł


24,34 zł

rentowe

16,21 zł

3,74 zł

chorobowe

-

6,11 zł

wypadkowe

x*)

-


Uwaga:
*
) Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe ustalana jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 757 ze zm.). Wysokości stóp procentowych składki wypadkowej.Cookie Policy | Copyright © 2019 www.studioglowa.pl
Wróć do spisu treści