2022-3 - CECH Opole

CECH OPOLE
Przejdź do treści

29.03.2022r.


Nowe stawki składek członkowskich oraz pozostałych opłat


Składki członkowskie podstawowe dla członków zwyczajnych, będących osobami fizycznymi, zakładami rzemieślniczymi prowadzącymi w formie spółek cywilnych, oraz będącymi osobami prawnymi wynoszą miesięcznie:


33 zł od osobySkładki członkowskie dodatkowe pobierana jest za zatrudnienie uczniów i wynosi:


9 zł za uczniaZa spisanie umowy o naukę zawodową pobiera się opłatę od opiekuna (rodzica) w wysokości:


60 złWprowadza się opłatę za dokumenty przesłane drogą elektroniczną do refundacji kosztów wynagrodzenia ucznia młodocianego za kazdy kwartał w wysokości


10 złEmeryci i renciści, będący członkami zwyczajnymi, uiszczają składkę w wysokości 50% składki podstawowej.

Składki Członkowskie dla dobrowolnych członków Cechu, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej wynoszą nie mniej niż 1 zł rocznie.


1. Ustala się opłatę za wpis do rejestru Cechu w wysokości 150 zł od osób fizycznych oraz 300 zł od osób prawnych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej,

2. Wstępujący ponownie – po uprzedniej rezygnacji lub skreśleniu z członkostwa – opłacają wpisowe w wysokości 400 zł.

3. Zwalnia się z opłaty wpisowej osoby, które przejmują zakład po najbliższej rodzinie i deklarują przynależność do Cechu

4. Pobiera się opłaty w wysokości 50 zł za wydanie zaświadczenia dla celów emerytalno-rentowych, innym osobom nie zrzeszonym w Cechu.

Cookie Policy | Copyright © 2019 www.studioglowa.pl
Wróć do spisu treści