2022-2 - CECH Opole

CECH OPOLE
Przejdź do treści

28.03.2022r.


Wysokość wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych od 1.03.2022 do 31.05.2022


Wysokość wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników

młodocianych


okres obowiązywania:  

od  1.03.2022 do  31.05.2022


Wynagrodzenie młodocianych

Młodocianemu w okresie nauki zawodu oraz przyuczenia do wykonywania określonej pracy przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS.

Przeciętne wynagrodzenie w IV kwartale 2021 r. wyniosło - 5.995,09 zł (Mon. Pol. z 2022 r. poz. 177).

 

Okres

1.03.2022 r. - 31.05.2022 r.


I rok nauki - nie mniej niż 5% ww. wynagrodzenia

299,75 zł

II rok nauki - nie mniej niż 6% ww. wynagrodzenia

359,71 zł

III rok nauki - nie mniej niż 7% ww. wynagrodzenia

419,66 zł

przyuczenie do wykonywania określonej pracy - nie mniej niż 4% ww. wynagrodzenia

239,80 zł

 

 

Podstawa prawna: § 19 i 20 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2018 r. poz. 2010 ze zm.).


Składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych wynagradzanych według minimalnych stawekPodstawa wymiaru składki


Rodzaj ubezpieczenia


Sposób finansowania


 płatnik


|ubezpieczony

299,75 zł
(I rok nauki)emerytalne29,26 zł29,26 zł

rentowe

19,48 zł

4,50 zł

chorobowe

-

7,34 zł

wypadkowe

x*)

-
359,71 zł
(II rok nauki)emerytalne35,11 zł35,11 zł

rentowe

23,38 zł

5,40 zł

chorobowe

-

8,81 zł

wypadkowe

x*)

-
419,66 zł
(III rok nauki)emerytalne40,96 zł40,96 zł

rentowe

27,28 zł

6,29 zł

chorobowe

-

10,28 zł

wypadkowe

x*)

-
239,80 zł
(przyuczenie do wykonywania określonej pracy)emerytalne23,40 zł23,40 zł

rentowe

15,59 zł

3,60 zł

chorobowe

-

5,88 zł

wypadkowe

x*)

-

Uwaga:
*
) Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe ustalana jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 757 ze zm.). Wysokości stóp procentowych składki wypadkowej.

Cookie Policy | Copyright © 2019 www.studioglowa.pl
Wróć do spisu treści