2021-5 - CECH Opole

CECH OPOLE
Przejdź do treści

4.03.2021r.


Wysokość wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych


Wysokość wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych


okres obowiązywania: od 1.03.2021 do 31.05.2021Wynagrodzenie młodocianych

Młodocianemu w okresie nauki zawodu oraz przyuczenia do wykonywania określonej pracy przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS.

Przeciętne wynagrodzenie w IV kwartale 2020 r. wyniosło - 5.457,98 zł (Mon. Pol. z 2021 r. poz. 136).

Okres

1.03.2021 r. - 31.05.2021 r.

I rok nauki - nie mniej niż 5% ww. wynagrodzenia

272,90 zł


II rok nauki - nie mniej niż 6% ww. wynagrodzenia

327,48 zł


III rok nauki - nie mniej niż 7% ww. wynagrodzenia

382,06 zł


przyuczenie do wykonywania określonej pracy - nie mniej niż 4% ww. wynagrodzenia

218,32 złPodstawa prawna: § 19 i 20 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2018 r. poz. 2010 ze zm.).

Składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych wynagradzanych według minimalnych stawekPodstawa wymiaru składki

Rodzaj ubezpieczenia

Sposób finansowania


płatnikubezpieczony


272,90 zł
(I rok nauki)

emerytalne

26,64 zł

26,64 zł

rentowe

17,74 zł

4,09 zł

chorobowe

-

6,69 zł

wypadkowe

x*)

-

327,48 zł
(II rok nauki)


emerytalne


31,96 zł


31,96 zł

rentowe

21,29 zł

4,91 zł

chorobowe

-

8,02 zł

wypadkowe

x*)

-

382,06 zł
(III rok nauki)


emerytalne


37,29 zł


37,29 zł

rentowe

24,83 zł

5,73 zł

chorobowe

-

9,36 zł

wypadkowe

x*)

-

218,32 zł
(przyuczenie do wykonywania określonej pracy)


emerytalne


21,31 zł


21,31 zł

rentowe

14,19 zł

3,27 zł

chorobowe

-

5,35 zł

wypadkowe

x*)

-

Uwaga:
*
) Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe ustalana jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz. U. Z 2019 r. poz. 757). Wysokości stóp procentowych składki wypadkowej.
Cookie Policy | Copyright © 2019 www.studioglowa.pl
Wróć do spisu treści