2021-37 - CECH Opole

CECH OPOLE
Przejdź do treści

19.01.2022r.


Zmiana stawek za egzaminy: czeladniczy, mistrzowski i sprawdzający


Zgodnie z brzmieniem pkt 4 w ust. 3g w art. 3 ustawy o rzemiośle, zmianie uległy stawki za egzaminy przeprowadzane przez izby rzemieślnicze: czeladniczy, mistrzowski i sprawdzający.


Prezes GUS komunikatem z dnia 14 stycznia 2022 roku w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2021 r. ogłosił wzrost cen o 5,1% (średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2021 r. w stosunku do 2020 r. wyniósł 105,1). W związku z tym podane w ustawie stawki za egzamin podlegają waloryzacji i w 2022 roku  wynoszą:


  • egzamin mistrzowski          – 1 521,43 zł
  • egzamin czeladniczy           – 760,71 zł
  • egzamin sprawdzający       – 271,68 zł


Dla przypomnienia stawki opłat za egzaminy w 2021 roku, wynosiły:


  • egzamin mistrzowski           – 1 447,60 zł,
  • egzamin czeladniczy            – 723,80 zł,
  • egzamin sprawdzający         – 258,50 zł.


Stosowanie innych stawek opłat za egzaminy jest podstawą stwierdzenia naruszenia finansów publicznych (w kontekście ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji) oraz stanowi wprowadzenie w błąd osób zainteresowanych uzyskaniem przedmiotowych kwalifikacji oraz instytucji szkoleniowych, zwłaszcza w sytuacji realizacji działań edukacyjnych finansowanych ze środków publicznych.Pismo ws zmiany stawek za egzamin czeladniczy, mistrzowski i sprawdzający.Cookie Policy | Copyright © 2019 www.studioglowa.pl
Wróć do spisu treści