2021-31 - CECH Opole

CECH OPOLE
Przejdź do treści

15.12.2021r.


Informacja dotycząca zajęć od 20 grudnia do 9 stycznia


          Praktyczna nauka zawodu (zajęcia praktyczne, praktyki zawodowe)


Ze względu na specyfikę kształcenia zawodowego oraz zbliżający się termin zimowej sesji egzaminacyjnej dla egzaminów zawodowych oraz egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie dyrektorzy szkół prowadzących kształcenie zawodowe, centrów kształcenia zawodowego oraz placówek kształcenia ustawicznego:

  • będą mogli zorganizować zajęcia praktyczne w miejscu ich prowadzenia (stacjonarnie), zajęcia będą mogły odbywać się w wybranych dniach tygodnia, wymiar zajęć praktycznych nie może przekroczyć 16 godzin tygodniowo,
  • praktyki zawodowe będą mogły być realizowane stacjonarnie w miejscu ich prowadzenia. 

Zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu (zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe) mogą być prowadzone stacjonarnie u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych, o ile w podmiotach tych nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu uczniów. 

Przewidziane rozwiązania mają również zastosowanie do kształcenia praktycznego realizowanego w ramach kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.


          Zajęcia praktyczne dla uczniów będących młodocianymi pracownikami


Uczniowie wszystkich klas branżowych szkół I stopnia, którzy są młodocianymi pracownikami, będą realizowali zajęcia praktyczne u pracodawców w pełnym wymiarze godzin, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.


          Przerwa świąteczna bez zmian


Nie zmienia się termin zimowej przerwy świątecznej zaplanowanej na okres od 23 do 31 grudnia 2021 r. Oznacza to, że przez 3 dni poprzedzające święta, od 20 do 22 grudnia, a także w okresie po świętach – co do zasady 4 dni robocze (3-5 i 7 stycznia) – nauka będzie odbywała się w sposób zdalny. 

Po 9 stycznia 2022 r. nastąpi powrót do stacjonarnego nauczania.


Rozporządzenie wchodzi w życie dzień po publikacji w Dzienniku Ustaw


Więcej informacji dotyczących zajęć na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki link poniżej:


https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/od-20-grudnia-do-9-stycznia-zajecia-w-szkolach-w-systemie-zdalnymCookie Policy | Copyright © 2019 www.studioglowa.pl
Wróć do spisu treści