2021-30 - CECH Opole

CECH OPOLE
Przejdź do treści

08.12.2021r.


Wysokość wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych


Wysokość wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych


okres obowiązywania:

od 1.12.2021 do 28.02.2022


Wynagrodzenie młodocianych

Młodocianemu w okresie nauki zawodu oraz przyuczenia do wykonywania określonej pracy przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS.

Przeciętne wynagrodzenie w III kwartale 2021 r. wyniosło - 5.657,30 zł (Mon. Pol. Z 2021 r. poz. 1044).


Okres

1.12.2021 - 28.02.2022


I rok nauki - nie mniej niż 5% ww. wynagrodzenia


282,87 zł

II rok nauki - nie mniej niż 6% ww. wynagrodzenia

339,44 zł

III rok nauki - nie mniej niż 7% ww. wynagrodzenia

396,01 zł

przyuczenie do wykonywania określonej pracy - nie mniej niż 4% ww. wynagrodzenia

226,29 złPodstawa prawna: §19 i 20 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2018 r. poz. 2010 ze zm.).Składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych wynagradzanych według minimalnych stawek


Podstawa wymiaru składki

Rodzaj ubezpieczenia

Sposób finansowania


płatnik

ubezpieczony

282,87 zł
(I rok nauki)

emerytalne

27,61 zł

27,61 zł

rentowe

18,39 zł

4,24 zł

chorobowe

-

6,93 zł

wypadkowe

x*)

-


339,44 zł
(II rok nauki)


emerytalne


33,13 zł


33,13 zł

rentowe

22,06 zł

5,09 zł

chorobowe

-

8,32 zł

wypadkowe

x*)

-


396,01 zł
(III rok nauki)


emerytalne


38,65 zł


38,65 zł

rentowe

25,74 zł

5,94 zł

chorobowe

-

9,70 zł

wypadkowe

x*)

-


226,29 zł
(przyuczenie do wykonywania określonej pracy)


emerytalne


22,09 zł


22,09 zł

rentowe

14,71 zł

3,39 zł

chorobowe

-

5,54 zł

wypadkowe

x*)

-


Uwaga:
*
) Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe ustalana jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 757 ze zm.). Wysokości stóp procentowych składki wypadkowej.

Cookie Policy | Copyright © 2019 www.studioglowa.pl
Wróć do spisu treści