2021-23 - CECH Opole

CECH OPOLE
Przejdź do treści

30.08.2021r.


 Nowe stawki składek członkowskich oraz pozostałych opłat


Składki członkowskie podstawowe dla członków zwyczajnych, będących osobami fizycznymi, zakładami rzemieślniczymi prowadzącymi w formie spółek cywilnych, oraz będącymi osobami prawnymi wynoszą miesięcznie:


32 zł od osoby


Składki członkowskie dodatkowe pobierana jest za zatrudnienie uczniów i wynosi:


8 zł za ucznia


Za spisanie umowy o naukę zawodową pobiera się opłatę od opiekuna (rodzica) w wysokości:


50 zł


Emeryci i renciści, będący członkami zwyczajnymi, uiszczają składkę w wysokości 50% składki podstawowej.

Składki Członkowskie dla dobrowolnych członków Cechu, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej wynoszą nie mniej niż 1 zł rocznie.

1. Ustala się opłatę za wpis do rejestru Cechu w wysokości 150 zł od osób fizycznych oraz 300 zł od osób prawnych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej,
2. Wstępujący ponownie – po uprzedniej rezygnacji lub skreśleniu z członkostwa – opłacają wpisowe w wysokości 400 zł.
3. Zwalnia się z opłaty wpisowej osoby, które przejmują zakład po najbliższej rodzinie i deklarują przynależność do Cechu
4. Pobiera się opłaty w wysokości 30 zł za wydanie zaświadczenia dla celów emerytalno-rentowych, innym osobom nie zrzeszonym w Cechu.
Cookie Policy | Copyright © 2019 www.studioglowa.pl
Wróć do spisu treści