2021-2 - CECH Opole

CECH OPOLE
Przejdź do treści

4.02.2021r.


Dofinansowania z środków unijnych


Regionalny Program Województwa Opolskiego


Możliwość skorzystania z funduszy unijnych to szansa dla wielu firm, organizacji, inicjatyw, które nie mają wystarczających środków finansowych. To nowe możliwości ułatwiające życie, dające realną szansę na zmianę! Co najważniejsze, z funduszy unijnych może korzystać każda osoba.

Aby uzyskać dofinansowanie swojego projektu można to wykonać za pomocą wyszukiwarki dotacji, która jes dostępna na stronie Regionalnego Programu Województwa Opolskiego (poniżej link do wyszukiwarki).


https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/wyszukiwarka/


Wsparcie dla Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa


https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/wyszukiwarka/mikro-male-i-srednie-przedsiebiorstwa/#/wojewodztwo=2819/3756=Mikro,%20ma%C5%82e%20i%20%C5%9Brednie%20przedsi%C4%99biorstwaOpolskie Centrum Rozwoju Gospodarki


Podlegające samorządowi województwa Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki ma w swojej ofercie szereg narzędzi wsparcia dla firm. Chodzi nie tylko o unijne nabory ogłaszane zgodnie z przyjętym harmonogramem, ale też o wsparcie finansowe czy merytoryczne, z którego przedsiębiorcy mogą skorzystać na bieżąco. A to może być przydatne także w czasach obostrzeń związanych z pandemią COVID-19.


http://www.ocrg.opolskie.pl/pl/wsparcie-dla-firm-w-czasach-covid-19/oferta-ocrg-10.html


http://www.ocrg.opolskie.pl/pl/wsparcie-dla-firm-w-czasach-covid-19.htmlFundusz Rozwoju Śląska


Głównym celem projektu jest nabycie lub podniesienie do 31 października 2021 roku przez 5 643 osoby (K: 3 668 M: 1 975), które zamieszkują lub pracują w myśl Kodeksu Cywilnego na terenie województwa opolskiego kwalifikacji odpowiadających wymogom nowoczesnej gospodarki. We wniosku założono, że poprzez utworzenie systemu popytowego umożliwiającego uzyskanie przez MSP w okresie od 1.11.2017 roku do 31.10.2021 roku dofinansowania w wysokości 80% wartości usługi rozwojowej wsparcie otrzyma co najmniej 5 940 przedsiębiorców i ich pracowników (K: 3861, M: 2079) z 1 220 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw posiadających siedzibę/oddział na terenie województwa opolskiego.


PROSTA POŻYCZKA

http://fundacja.opole.pl/939/prosta-pozyczka.html


PROGRAM ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

http://fundacja.opole.pl/121/program-rozwoju-msp.html
Cookie Policy | Copyright © 2019 www.studioglowa.pl
Wróć do spisu treści