2021-19 - CECH Opole

CECH OPOLE
Przejdź do treści

10.06.2021r.


Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 do Akademii Rzemiosła i Przedsiębiorczości przy Politechnice Opolskiej


Dzień Dobry

Akademia Rzemiosła i Przedsiębiorczości przy PO, której organem prowadzącym jest Izba Rzemieślnicza w Opolu, prowadzi rekrutację na rok szkolny 2021/2022.

Poniżej informacje dot. rekrutacji na rok szkolny 2021/2022, kierunków kształcenia oraz planowanych lekcji on line z naszymi doradcami zawodowymi.Zapraszamy Państwa do zapoznania się z ofertą Akademii Rzemiosła i Przedsiębiorczości przy Politechnice Opolskiej.

O szkole.......

Akademia Rzemiosła i Przedsiębiorczości przy Politechnice - to wyjątkowe miejsce dla uczniów chcących zgłębiać wiedzę, realizować pasje, zdobywać umiejętności i kompetencje oraz poszerzać swoje horyzonty myślowe w różnorodnych obszarach.
Akademia Rzemiosła i Przedsiębiorczości przy Politechnice Opolskiej funkcjonuje od 2020 roku jest jedyną w naszym regionie i w kraju szkołą publiczną powołaną przez Izbę Rzemieślniczą w Opolu w kooperacji z Politechniką Opolską.
W skład Akademii Rzemiosła i Przedsiębiorczości przy Politechnice Opolskiej wchodzi:
1. Branżowa Szkoła I Stopnia w Opolu
2. Publiczne Technikum w Opolu
3. Publiczna Szkoła Policealna w Opolu

Co nas wyróżnia:

# Szkoła powołana przez Izbę Rzemieślniczą w kooperacji z Politechniką Opolską
# Siedziba Szkoły w Kampusie WEiZ PO w centrum Opola,
# każdemu uczniowi zapewniamy praktyki u czołowych pracodawców,
# Doposażanie pracowni szkolnych przez pracodawców,
# Kameralna atmosfera,
# Indywidualne podejście do każdego ucznia,
# Profesjonalna pomoc-psychologiczno-pedagogiczna,
#Kompleksowa opieka nad każdym uczniem,
# Wysoko kwalifikowana kadra nauczycielska,
# wyjazdy integracyjne dla uczniów organizowane przez Izbę Rzemieślniczą w Opolu
#praktyki i staże krajowe i zagraniczne,
# Rada Pracodawców Akademii,
# Wyjazdy studyjne do najlepszych pracodawców w kraju i za granicą,
# dostęp do Internetu dla każdego ucznia,
#profesjonalne sale informatyczne,
# Każdy uczeń nabywa umiejętności biznesowe dzięki fakultetom z pracodawcami
# przygotowanie do egzaminów zawodowych i maturalnych
# innowacje pedagogiczne realizowane wspólnie z pracodawcami


Branżowa Szkoła I Stopnia w Akademii Rzemiosła i Przedsiębiorczości przy Politechnice Opolskiej prowadzi nabór w roku szkolnym 2021/2022 w następujących zawodach:
– fryzjer (514101), FRK.01. Wykonywanie usług fryzjerskich
– magazynier- logistyk (432106) AU.22. Obsługa magazynów
– kierowca -mechanik (832201) AU.04. Eksploatacja środków transportu drogowego
– mechanik pojazdów samochodowych (723103), MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych
– elektromechanik pojazdów samochodowych (741203), MOT.02. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych
– lakiernik samochodowy (713203), MOT.03. Diagnozowanie i naprawa powłok lakierniczych
– blacharz samochodowy (721306), MOT.01. Diagnozowanie i naprawa nadwozi pojazdów samochodowych
– mechanik motocyklowy (723107), MOT.04. Diagnozowanie, obsługa i naprawa pojazdów motocyklowych
– monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie (712905), BUD.11. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych
– kucharz (512001), HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań
– cukiernik (751201), SPC.01. Produkcja wyrobów cukierniczych
– piekarz (751204), SPC.03. Produkcja wyrobów piekarskich
– przetwórca mięsa (751108), SPC.04. Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych
– kelner (513101), HGT.01. Wykonywanie usług kelnerskich
– pracownik obsługi hotelowej (962907), HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
– drukarz offsetowy (732210), PGF.02. Realizacja procesów drukowania z offsetowych form drukowych
– kamieniarz (711301), BUD.04. Wykonywanie robót kamieniarskich
– kominiarz (713303), BUD.05. Wykonywanie robót kominiarskich
– elektryk (741103), ELE.02 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
– elektromechanik (741201), ELE.01. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych
– murarz- tynkarz (711204), BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
– stolarz (752205), DRM.04. Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych
– tapicer (753402), DRM.05. Wykonywanie wyrobów tapicerowanych
– krawiec (753105), MOD.03. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych
– ślusarz (722204), MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
– sprzedawca (522301), HAN.01. Prowadzenie sprzedaży
– monter sieci i instalacji sanitarnych (712618), BUD.09. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych
– betoniarz-zbrojarz (711402), BUD.01. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich
– blacharz (721301), MEC.01. Wykonywanie i naprawa wyrobów z blachy i profili kształtowych
– dekarz (712101), BUD.03. Wykonywanie robót dekarsko-blacharskich
– cieśla (711501), BUD.02. Wykonywanie robót ciesielskich
– mechanik – monter maszyn i urządzeń (723310), MEC.03. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń
– operator obrabiarek skrawających (722307) MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających oraz w innych zawodach zgodnie z klasyfikacją szkolnictwa branżowego.W Publicznym Technikum w Opolu- Akademia Rzemiosła i Przedsiębiorczości przy Politechnice Opolskiej na rok szkolny 2021/2022 prowadzimy  nabór do klas pierwszych  w następujących zawodach:
1. technik informatyk (351203), z innowacją e-biznes oraz z innowacją informatyka śledcza,
INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych.
INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.

2. technik programista ( 351406 ), z innowacją security & hacking oraz z innowacją games and robots z wykorzystaniem różnych języków i metod programowania
INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych
INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji

3. technik robotyk (311413), z innowacją technologie robotów mobilnych oraz z innowacją systemy wizyjne
ELM.07. Montaż, uruchamianie i obsługa systemów robotyki
ELM.08. Ekspolatacja i programowanie systemów robotyki

4. technik architektury krajobrazu (314202), z innowacją aranżacja wnętrz tworzenie zielonej infrastruktury miast z elementami fotografii oraz z innowacją florystyka-hortiterapia
RL.21.Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu
RL.22.Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu


Publiczna Szkoła Policealna w Akademii Rzemiosła i Przedsiębiorczości prowadzi nabór w roku szkolnym 2021/2022 w następujących zawodach:


-florysta

-podolog

-technik usług kosmetycznych

-technik sterylizacji medycznej

-terapeuta zajęciowy

-technik administracji

-asystent osoby niepełnosprawnej

-opiekun medyczny

-technik farmaceutyczny

-higienistka stomatologiczna

-asystentka stomatologiczna

-opiekun w domu pomocy społecznej

-opiekunka środowiskowaW naborze na rok szkolony 2021/2022 do technikum i szkoły branżowej nie mamy minimalnych progów punktowych.

Więcej informacji na temat kierunków kształcenia i rekrutacji, organizacji praktyki zawodowej u pracodawców otrzymasz od naszych doradców zawodowych i komisji rekrutacyjnej:

Tel. 532518475, tel.759587915, tel. 77 4007277, e-mail: rekrutacja@akademiarzemiosla.opole.pl, http://akademiarzemiosla.opole.pl/rekrutacja/Ósmoklasisto, poznaj naszą szkołę!

https://www.youtube.com/watch?v=o55SKHSMDxs&t=27s

https://www.youtube.com/watch?v=rB6AXA-cdtE


Ósmoklasisto, nasza nowoczesna szkoła to dobry wybór!

https://www.youtube.com/watch?v=5yekz67Si3c


Organizujemy również dedykowane ósmoklasistom lekcje wychowawcze, doradztwa zawodowego on line.

Proponowane tematy lekcji:


1.„Wybierz zawód przyszłości" - lekcja on-line z doradcami zawodowymi z Izby Rzemieślniczej w Opolu i Akademii Rzemiosła i Przedsiębiorczości przy Politechnice Opolskiej.


2. Apteczka prawna dla ósmoklasistów w pigułce" – spotkanie z Dyrektorem Akademii Rzemiosła i Przedsiębiorczości przy Politechnice Opolskiej, prawnikiem, ekspertem z zakresu szkolnictwa zawodowego.


Zapraszamy do skorzystania z 45 minutowego tematycznego spotkania. Zainteresowanych  prosimy o kontakt dotyczący organizacji spotkań i lekcji za pomocą e- maila: info@izbarzem.opole.pl lub telefonicznie z Sekretarzem Szkoły tel. 759587915 lub tel. 77 4007872, 77 4007277.

W zeszłym roku ponad 40 uczniów z Opolszczyzny skorzystało z bezpłatnych spotkań z doradcami zawodowymi naszych placówek. W tym roku również oferujemy uczniom wraz z rodzicami spotkania indywidualne z doradcami zawodowymi z Izby Rzemieślniczej w Opolu, celem zbadania predyspozycji zawodowych niezbędnych w dalszej ścieżce edukacyjnej uczniów.

Kontakt indywidualny dla rodziców i uczniów za pomocą e- maila: info@izbarzem.opole.pl lub telefonicznie z Sekretarzem Szkoły tel. 759587915 lub tel. 77 4007872, 77 4007277.Cookie Policy | Copyright © 2019 www.studioglowa.pl
Wróć do spisu treści