2020-15 - CECH Opole

CECH OPOLE
Przejdź do treści

26.11.2020r.


Wynagrodzenie młodocianych


Wynagrodzenie młodocianych

Młodocianemu w okresie nauki zawodu oraz przyuczenia do wykonywania określonej pracy przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS.

Przeciętne wynagrodzenie w III kwartale 2020 r. wyniosło - 5.168,93 zł (Mon. Pol. z 2020 r. poz. 1030).Okres

1.12.2020 r. - 28.02.2021 r.


I rok nauki - nie mniej niż 5% ww. wynagrodzenia

258,45 zł

II rok nauki - nie mniej niż 6% ww. wynagrodzenia

310,14 zł

III rok nauki - nie mniej niż 7% ww. wynagrodzenia

361,83 zł

przyuczenie do wykonywania określonej pracy - nie mniej niż 4% ww. wynagrodzenia

206,76 złPodstawa prawna: § 19 i 20 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2018 r. poz. 2010 ze zm.).

Składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych wynagradzanych według minimalnych stawekPodstawa wymiaru składki

Rodzaj ubezpieczenia

Sposób finansowania

płatnik

ubezpieczony

258,45 zł
(I rok nauki)

emerytalne

25,22 zł

25,22 zł

rentowe

16,80 zł

3,88 zł

chorobowe

-

6,33 zł

wypadkowe

x*)

-

310,14 zł
(II rok nauki)

emerytalne

30,27 zł

30,27 zł

rentowe

20,16 zł

4,65 zł

chorobowe

-

7,60 zł

wypadkowe

x*)

-

361,83 zł
(III rok nauki)

emerytalne

35,31 zł

35,31 zł

rentowe

23,52 zł

5,43 zł

chorobowe

-

8,86 zł

wypadkowe

x*)

-

206,76 zł
(przyuczenie do wykonywania określonej pracy)

emerytalne

20,18 zł

20,18 zł

rentowe

13,44 zł

3,10 zł

chorobowe

-

5,07 zł

wypadkowe

x*)

-Uwaga:
*
) Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe ustalana jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 757). Wysokości stóp procentowych składki wypadkowej.


Cookie Policy | Copyright © 2019 www.studioglowa.pl
Wróć do spisu treści