CECH Opole

CECH OPOLE
Przejdź do treści
.


.
Cech jako dobrowolny związek pracodawców jest samorządną, społeczno-zawodową i gospodarczą organizacją, zrzeszającą na zasadach dobrowolności rzemieślników i inne osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą oraz osoby prawne.
Cech posiada osobowość prawną
Cech działa na podstawie ustawy o rzemiośle, ustawy o działalności gospodarczej, ustawy o organizacjach pracodawców oraz statutu
Podstawowym zadaniem Cechu jest ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych w nim członków wobec organów władzy i administracji państwowej, organów samorządu terytorialnego i związków zawodowych pracowników oraz utrwalenie więzi środowiskowych i postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodu.
Cech prowadzi działalność na terenie województwa opolskiego.
Członkowie Cechu są zrzeszeni w pięciu sekcjach branżowych:
Fryzjersko-kosmetycznej, Motoryzacyjnej, Spożywczej, Budowlanej i Różnej

___________________________________________________

Tutaj możesz przeczytać o nowych aktualnościach na temat CECHU.CECHMISTRZ POWOŁANY DO
ZESPOŁU EKSPERTÓW ds.
RSIWO 2030

16.11.2021     I     Aktualności


Z przyjemnością informuję, że Zarząd Województwa Opolskiego

przyjął Regionalna Strategię Innowacji Województwa

Opolskiego do 2030 roku...


____________


WALNE ZGROMADZENIE
SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZE

06.10.2021r.     I     Aktualności


W dniu 27 sierpnia 2021r.
o godz. 9.00 w Sali Kantora
Izby Rzemieślniczej w Opolu odbyło się Walne Zgromadzeni
e
Sprawozdawczo - Wyborcze Członków Cechu
Rzemiosła i Przedsiębiorczości
. ...


WYNAGRODZENIE MŁODOCIANYCH

20.09.2021r.     I     Aktualności


Wysokość wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne
pracowników młodocianych Okres obowiązywania:
1.09.2021 do 30.11.2021.
...____________


NOWE STAWKI SKŁADEK

CZŁONKOWSKICH ORAZ

POZOSTAŁYCH OPŁAT

30.08.2021     I     Aktualności


Składki członkowskie podstawowe dla członków zwyczajnych,

będących osobami fizycznymi, zakładami

rzemieślniczymi prowadzącymi w formie spółek cywilnych, ...STATUT CECHU
_____________


 1. Cech jako dobrowolny związek pracodawców jest samorządną, społeczno-zawodową i gospodarczą organizacją, zrzeszającą na zasadach dobrowolności rzemieślników i inne osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą oraz osoby prawne.
 2. Cech posiada osobowość prawną.
 3. Cech działa na podstawie ustawy o rzemiośle, ustawy o działalności gospodarczej, ustawy o organizacjach pracodawców oraz statutu.
 4. Podstawowym zadaniem Cechu jest ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych w nim członków wobec organów władzy i administracji państwowej, organów samorządu terytorialnego i związków zawodowych pracowników oraz utrwalenie więzi środowiskowych i postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodu.
 5. Cech prowadzi działalność na terenie województwa opolskiego.
 6. Członkowie Cechu są zrzeszeni w pięciu sekcjach branżowych:
  • Fryzjersko-kosmetycznej
  • Motoryzacyjnej
  • Spożywczej
  • Budowlanej
  • Różnej

O CECHU RZEMIOSŁ RÓŻNYCH W OPOLU
_____________
Historia Cechu Rzemiosł Różnych w Opolu

W roku 1995 Cech Rzemiosł Różnych w Opolu obchodziłby 50-lecie istnienia, licząc od zakończenia II wojny światowej i do takich obchodów Zarząd Cechu rozpoczął przygotowania.
Jednakże Walne Zgromadzenie Delegatów Cechu, które odbyło się 20 marca 1995 roku zmieniło diametralnie te zamierzenia. Podjęto bowiem uchwałę, aby dotrzeć do źródeł rzemiosła na opolskiej ziemi, pozostawiając na uboczu problemy narodowościowe.
Po zbadaniu dostępnej bibliografii oraz akt znajdujących się w Wojewódzkim Archiwum Państwowym w Opolu ustalono, iż obchodzić będziemy Jubileusz 650-lecia.
Śląsk, jako jeden z bogatszych zawsze obszarów, przechodził szczególne zawirowania polityczne. Zmieniały się rządy, królestwa, monarchowie.
Zmieniał się język i kultura. Przechodziły - wyniszczające wszystko - wojny i pożary. Dane o dziejach Śląska, tych gospodarczych dziejach, o rozwoju miasta, a w ślad za tym i rozwoju rzemiosła - trzeba by szukać w rozsianych archiwach czeskich, niemieckich i polskich.
Dzieje rzemiosła cechowego na Śląsku nie posiadają monograficznego opracowania. To zadanie czeka na historyków... [czytaj dalej]
Statut CECHU
Galeria
Historia Cechu Rzemiosł Różnych w Opolu
WYKAZ FIRM ZRZESZONYCH
KONTAKT
___________________
CECH RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Związek Pracodawców w Opolu
45-061 Opole, ul. Katowicka 55
nr konta: 57 1050 1504 1000 0023 1536 0335

Tel: 77 454 3852
Tel: 518 154 006
Tel: 518 154 016
Email: sekretariat@cechopole.pl

Website: www.cechopole.pl
Wróć do spisu treści